Адамкулова Чинара Усенбековна
Арзыбаев Атабек Алибекович
Артыкбаева Сонунбу Жумабековна
Арынбаев Жаныбай Токоевич
Аскарова Айнура Каныбековна
Гыязов Айдарбек Токторович
Жороева Айнура Маматовна
Зулпукаров Аманкул
Карбекова Азиза Баймаматовна
Култаев Топчубай Чокоевич
Нуралиева Назгул Молдалиевна
Ташбаев Азизбек Мазанович
Турдубаев Салыжан Кадырович
Чортомбаев Улан Тыргоотович
Чортонбаева Асель Тыргоотовна
Шакирова Клара Капановна