RAE.RU
Энциклопедия
ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ
FAMOUS SCIENTISTS
Биографические данные и фото 17275 выдающихся ученых и специалистов
Логин   Пароль  
Регистрация Забыли пароль?
 

Słomski Wojciech Sylwestrowicz

Кафедра Instytut Badań nad Filozofią Słowiańska im sw. Cyryla i Metodego

ВУЗ: Wyższa Szkoła Menedzerska w Warszawie

Заведующий кафедрой: Słomski Wojciech Sylwestrowicz, prof. doktor filozoficzeskich nauk

Основное научное направление кафедры: Filozofske nauki

Наиболее значимые публикации сотрудников кафедры:

II. Oryginalne opublikowane prace twórcze: a. książki: 1. Wolność osoby ludzkiej według Emmanuela Mouniera, Warszawa 1996. 2. Prymat w Kościele, Warszawa 1996. 3. Badacze biblijnych tajemnic, Warszawa 1997. 4. Wspólnoty para-chrześcijańskie , Warszawa 1997. 5. Polscy Arianie, Warszawa 1997. 6. Kościoły Lokalne, Warszawa 1997. 7. Chrześcijańscy czciciele soboty, Warszawa 1997. 8. Polscy Starakatolicy, Warszawa 1997. 9. Bracia Plymouth’cy Paszkowcy, Warszawa 1997. 10. Kobieta w kręgu chrześcijańskiej kultury religijnej, Warszawa 1998. 11. Polskie nurty starokatolicyzmu 1918 – 1980, Warszawa 1998. 12. Problemy moralne etyki seksualnej, Warszawa 1999. 13. Personalistyczna wizja wolności, Warszawa 2000. 14. Trzy Światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera. Warszawa 2001. 15. W kręgu filozofii Alfreda Tarskiego, Warszawa 2001. 16. W stronę człowieka, Warszawa 2001. 17. Filozofia – sztuka myślenia, Warszawa 2001. 18. Oпpeдeлил ли Альфред Тарский понятие иcтины?, Minsk 2001 19. Szkice o filozofii polskiej XX wieku, Warszawa 2002. 20. Філософія в житті, Lviv 2003. 21. Pozytywizm – Neopozytywizm. Błędy, trudności., niekonsekwencje, Warszawa 2003. 22. In a search for quantum theory of mind, London 2004 23. Очерки древней философии, Pига 2005 . 24. Úvod do filozofie Emanuela Mouniera, Prešov 2006 25. Историко-Философское Эссе, Minsk 2006. 26. W kręgu filozofii polskiej XX wieku, Warszawa 2007 27. Bioetyka, Warszawa 2007 28. Etyka, Warszawa 2007. 29. Duch personalizmu, Warszawa 2008. 30. U progu filozofii odrodzonej Rzeczpospolitej, Warszawa 2008. 31. Dylematy etyki lekarskiej, Warszawa 2008. 32. ( razem z H. Pilusiem) , Wprowadzenie do etyki, Warszawa 2008. 33. Бiоeтика, Суми 2008. 34. Myśląc o filozofii współczesnej, Warszawa 2011 35. Wprowadzenie do zagadnień etycznych, Warszawa 2011 36. Jak rozumieć filozofię współczesną, Warszawa 2012

Дисциплины, преподавание которых проводится на кафедре:

Filosofia

Списочный состав кафедры:

prof. dr hab. Wojciech Słomski prof. dr hab. Paweł Czarnecki prof. dr hab. Henryk Piluś prof. dr hab. Remigiusz Ryzinski prof. dr hab. Bronisław Burlikowski prof. dr hab. Henryk Bednarski prof. dr hab. Zdzisław Sirojc prof. dr hab. Pawel Dancak prof. dr hab. Rudolf Dupkala