RAE.RU
Энциклопедия
ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ
FAMOUS SCIENTISTS
Биографические данные и фото 17419 выдающихся ученых и специалистов
Логин   Пароль  
Регистрация Забыли пароль?
 

Озерский Игорь Владимирович


Озерский Игорь Владимирович

Учёная степень: доктор юридических наук

Ученое звание: профессор, aкадемик международной кадровой академии

Научное направление: Юридические науки

Регион: Украина

Рейтинг: 15 (по количеству просмотров анкеты за последний месяц)

СЕРТИФИКАТ участника энциклопедии "Известные Ученые"

Озерский Игорь Владимирович, 1976 года рождения, Полтавская область, Украина. В 1997 году закончил Национальную академиию внутренних дел (НАВД), 1998 году закончил с отличием магистратуру права НАВД, 2001 году адьюнктуру НАВД, 2005 году докторантуру Открытого международного университета, 2011 году докторантуру НАВД. А также в 2003 году закончил Харьковский финансово-экономический институт, 2004 году закончил психологический факультет Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко, 2013 году международную школу медиа права.

Работал в органах внутренних дел и прокуратуре на должностях следователя, психолога, преподавателя, декана факультета, заведующего кафедры.

Автор более 200 публикаций, 6 монографий, 7 учебных пособий и т.д. Участник более 130 научных конференций.

Награжден: орденом за мужество первой степени, благодарностью Президента Украины, медалью за заслуги в образовании, знаком отличник образования Украины и др. 3вание, чин: советник юстиции.

Научные публикации:

1. Озерський І. В. Психологія прокурорської діяльності : [навч. посіб.] / Озерський І. В. – Полтава : Копі-центр, 2008. – 246 с.

2. Озерський І. В. Конфліктологія у прокурорській діяльності : [навч.-метод. комплекс] / Озерський І. В. – К. : Акад. прокуратури України, 2006. – 41 с.

3. Озерський І. В. Психологія прокурорської діяльності : [навч.-метод. комплекс] / Озерський І. В. – К. : Акад. прокуратури України, 2006. – 40 с.

4. Озерський І. В. Психологія прокурорської діяльності : [навч.-метод. комплекс] / Озерський І. В. – К. : ІПК НАПУ, 2008. – 56 с.

5. Озерський І. В. Професійно-психологічна підготовка прокурорських працівників / І. В. Озерський // Вісник Академії прокуратури України. – К., 2006. – № 1. – С. 62–66.

6. Озерський І. В. Кваліфікована прокурорська діяльність потребує психологічних знань / І. В. Озерський // Часопис Київського університету права. – К., 2006. – № 4. – С. 133–137.

7. Озерський І. В. Підтримання державного обвинувачення в суді: психологічний аналіз / І. В. Озерський // Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск. – Луганськ, 2008. – № 7. – С. 94–103.

8. Озерський І. В.Служба психологічного забезпечення в системі органів прокуратури: перспективи створення та розвитку / І. В. Озерський // Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск. – Луганськ, 2009. – № 3. – С. 211–218.

9. Озерський І. В. Конфлікти в управлінській сфері органів прокуратури : соціально-психологічний аналіз / І. В. Озерський // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 166–169.

10. Озерський І. В. Окремі аспекти діяльності прокурора у пенітенціарній системі (організаційно-правовий та психологічний аналіз) / І. В. Озерський // Часопис Київського університету права. – К., 2009. – № 1. – С. 254–258.

11. Озерський І. В. Атестація в органах прокуратури : організаційно-правовий та психологічний аспекти / І. В. Озерський // Віче. – 2009. – № 12. – С. 19–21.

12. Кручко О., Озерський І. Престиж прокурорської професії (соціально-психологічний аспект) / І. Озерський, О. Кручко // Економіка. Фінанси. Право. — 2009. — № 5. — С. 26—29.

13. Озерський І. В. Професійно-психологічна підготовка прокурорських працівників як складова системи кадрового забезпечення органів прокуратури / І. В. Озерський // Часопис Київського університету права. – К., 2010. – № 1. – С. 232–235.

14. Озерський І. В. Міжнародні стандарти прокурорської діяльності / І. В. Озерський // Віче. – 2010. – № 4. – С. 16–18.

15. Озерський І. В. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого-правовий аспект) / І. В. Озерський // Віче. – 2010. – № 6. – С. 15–17.

16. Озерський І. Організаційно-правова та психологічна оптимізація слідчої діяльності органів прокуратури / І. Озерський // Вісник прокуратури. – 2010. – № 4 (106). – С. 75–80.

17. Озерський І. В. Профілактично-виховна робота в органах прокуратури (психолого-правовий аспект) / І. В. Озерський // Юридичний вісник “Повітряне і космічне право” : наукові праці Національного авіаційного університету. – К. : Нац. авіац. ун-т НАУ – друк, 2010. – № 1 (14). – С. 83–85.

18. Озерський І. В. Психодіагностика конфліктної установки у студентів Національної академії прокуратури України та прокурорських працівників (порівняльний аналіз) / І. В. Озерський // Право і безпека : наук. журнал. – Х., 2010. – № 1 (33). – С. 191–195.

19. Озерський І. В. Правові засади діяльності органів прокуратури: співвідношення чинного законодавства і відомчих нормативних актів / І. В. Озерський // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць / МОНУ ; Східноукраїнський національний університет імені В. Даля. – Луганськ, 2010. – № 16. – С. 125–133.

20. Озерський І. В. Використання прокурором спеціальних психологічних знань у судових справах поза кримінально-правовою сферою / І. В. Озерський // Віче. – 2010. – № 8. – С. 8–10.

21. Озерський І. В. Сутність управлінської діяльності в органах прокуратури / І. В. Озерський // Право і суспільство : наук. журнал. – 2010. – № 2. – С. 68–72.

22. Озерський І. В. Оптимізація психологічної адаптації прокурорських працівників-початківців до професійної діяльності / І. В. Озерський // Право і суспільство : наук. журнал. – 2010. – № 3. – С. 105–110.

23. Озерський І. В. Оперативно-розшукова діяльність у контексті прокурорського нагляду / І. В. Озерський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 155–158.

24. Озерський І. В. Діагностика психологічної готовності прокурорського працівника до управлінської діяльності / І. В. Озерський // Вісник Академії управління МВС. – К., 2010. – № 2. – С. 123–127.

25. Озерський І. В. Роль психотренінгу в професійній підготовці прокурорських працівників / І. В. Озерський // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2010. – № 1 (33). – С. 301–305.

26. Озерський І. В. Перспективи визначення місця органів прокуратури України у класичній системі поділу влад / І. В. Озерський // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 30–37.

27. Озерський І. В. Юридико-психологічні особливості слідчої діяльності органів прокуратури / І. В. Озерський // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 143–148.

28. Озерський І. В. Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів / І. В. Озерський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 79–83.

29. Озерський І. В. Співвідношення координації та взаємодії у діяльності органів прокуратури / І. В. Озерський // Часопис Київського університету права. – К., 2010. – № 2. – С. 79–62.

30. Озерський І. В. Виховний вплив прокурора під час розгляду судових справ поза кримінально-правовою сферою / І. В. Озерський // Судова апеляція. – 2010. – № 2. – С. 136–141.

31. Озерський І. В. Прокурорський нагляд за додержанням прав та свобод людини і громадянина (юридико-психологічний аспект) / І. В. Озерський // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1 (4). – С. 56–61.

32. Озерський І. Окремі організаційно-правові та психологічні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді / І. Озерський // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9 (111). – С. 16–22.

33. Озерський І. Європейські стандарти прокурорської освіти в Україні на прикладі Національної академії прокуратури України / І. Озерський // Вісник прокуратури. - 2011. - № 5 (111). – С. 75 – 80.

34. Озерський І. Судові рішення на користь педофілів / І. Озерський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Випуск № 20 Ч. 2 Т. 3 – 2012. - С. 62-65.

35. Озерський І. Оптимізація використання та застосування спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі України (аналіз нового Кримінального процесуального кодексу України) / І. Озерський // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. - № 1 (1), Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. - С. 195-200.

36. Озерський І. В. Перспективи використання психологічної консультації та психологічної допомоги в кримінальному процесі України (аналіз нового Кримінального процесуального кодексу України) / І. В. Озерський // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. - № 1 (10), 2013. - С.93-98.

37. Озерський І. В. Організаційно-правові та криміналістичні аспекти прокурорського нагляду за додержанням вимог закону при розслідуванні хабарництва / І. В. Озерський // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 5. – С. 23–28.

38. Озерський І. В. Врахування прокурором риторико-психологічних знань при підтриманні державного обвинувачення в суді / І. В. Озерський // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 196–199.

39. Озерський І. В. Оволодіння психотехнікою обвинувальної промови як запорука ефективного підтримання прокурором державного обвинувачення в суді / І. В. Озерський // Освітянські обрії: реалії та перспективи : зб. наук. праць / [Н. Т. Тверезовська (голова) та ін.]. – К. : ІПТО, 2008. – № 1 (4). – С. 36–40.

40. Озерський І. В. Кадрове забезпечення та психологічне удосконалення роботи з добору та розстановки кадрів в органах прокуратури України / І. В. Озерський // Вісник Київського інституту бізнесу. – К., 2008. – № 1 (8). – С. 129–131.

41. Озерський І. В. Окремі питання професійної компетенції психолога органів прокуратури / І. В. Озерський // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 10. – С. 30–33.

42. Озерський І. В. Провадження кримінальних справ у векторі євроінтеграції / І. В. Озерський // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції : зб. тез доп. наук. конф. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2004. – С. 79–81.

43. Озерський І. В. Про адаптацію випускників Академії прокуратури України до професійної діяльності / І. В. Озерський // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДЮІ МВС при ДНУ, 2005. – Ч. 2. – С. 169–173.

44. Озерський І. В. Формування вмінь і навичок подолання конфліктних ситуацій в слідчо-прокурорській діяльності / І. В. Озерський // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (28-29 квіт. 2005 р.). – Острог : Правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005. – С. 403–404.

45. Озерський І. В. Законодавча регламентація статусу підозрюваного / І. В. Озерський // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, (1-2 груд. 2005 р., м. Харків) / [редкол. : В. В. Сташис (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Гопак, 2006. – С. 173–175.

46. Озерський І. В. Перевірка прокурором законності затримання органами внутрішніх справ громадян та утримування їх в ІТТ / І. В. Озерський // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : Норд Комп’ютер, 2006. – С. 377–379.

47. Озерський І. В. Особливості культури професійної промови державного обвинувача / І. В. Озерський // Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія та практика : матеріали VI всеукр. наук.-метод. конф., (м. Донецьк, 25-26 січ. 2006 р.). – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 49–55.

48. Озерський І. В. Проблеми психологічного забезпечення прокурорської діяльності / І. В. Озерський // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні : матеріали Всеукр. міжвуз. наук. конф. молодих вчених та аспірантів, (м. Івано-Франківськ, 28 квіт. 2006 р.). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 371–372.

49. Озерський І. В. Провадження слідчих дій (організаційно-правові та психологічні проблеми) / І. В. Озерський // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Донецьк, 24 листоп. 2006 р.). – Донецьк : Норд Комп’ютер, 2006. – С. 377–379.

50. Озерський І. В. Психолого-педагогические условия формирования личности прокурорско-следственных сотрудников органов прокуратуры Украины / І. В. Озерський // Психологическая наука: теоретические и прикладные аспекты исследований : материалы междунар. науч. конф., (7-9 июня 2007 г.). – Карачаевск, 2007. – С. 256–263.

51. Озерський І. В. Психологічна підготовка прокурора до ведення переговорів при захопленні заручників у кримінально-виконавчих установах / І. В. Озерський // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез. наук. доп. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Луцьк, 23-24 берез. 2007 р.). – Луцьк, 2007. – С. 288–289.

52. Озерський І. В. Внутрішнє переконання прокурора в судовому процесі / І. В. Озерський // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : зб. тез доп. на наук. конф., (м. Тернопіль, 13 квіт. 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 263–266.

53. Озерський І. В. Психологічна природа конфлікту в прокурорській діяльності / І. В. Озерський // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. конф. [“Шості юридичні читання”], (м. Хмельницький, 26-27 жовт. 2007 р.). – Хмельницьк : Хмельницький університет управління та права, 2007. – Ч. 3. – С. 247–249.

54. Озерський І. В. Окремі аспекти прокурорської етики / І. В. Озерський // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез та доп. за матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Суми, 21-22 груд. 2007 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 155–156.

55. Озерський І. В. Спеціальні психологічні знання у прокурорській діяльності: перспективи упровадження на рівні законодавства / І. В. Озерський // Современные состояние, проблемы и перспективы развития судебной экспертологии : материалы междунар. науч.-практ. конф., (20-21 сент. 2007 г., Автономная Республика Крым). – Симферополь : ДИАЙПИ, 2007. – С. 48–52.

56. Озерський І. В. Психологія взаємин прокурора й адвоката в кримінальному судочинстві / І. В. Озерський // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез та доп. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, (м. Луцьк, 14-15 берез. 2008 р.). – Луцьк, 2008. – С. 274–277.

57. Озерський І. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань та використання психологічних знань у цьому напрямку / І. В. Озерський // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : зб. тез доп. на наук. конф., (м. Тернопіль, 11 квіт. 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – С. 555–559.

58. Озерський І. В. Управлінська проблема конфлікту органів прокуратури / І. В. Озерський // Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді : зб. наук. праць / за ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв : МНЦ ОНЮА, 2008. – С. 18–23.

59. Озерський І. В. Психологічний підхід прокурора до особистості ув’язнених / І. В. Озерський // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Острог, 30-31 травн. 2008 р.). – Острог, 2008. – С. 267–270.

60. Озерський І. В. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді (психологічний та організаційно-правовий аналіз) / І. В. Озерський //Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. [“Сьомі осінні юридичні читання”], (м. Хмельницький, 28-29 листоп. 2008 р.) : [у 4 ч.]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2008. – Ч. 4. – С. 188–190.

61. Озерський І. В. Основні чинники екстремальних ситуацій у прокурорській діяльності / І. В. Озерський // Сучасний вимір держави та права : зб. наук. праць / за ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв : МНЦ ОНЮА, 2008. – С. 105–106.

62. Озерський І. В. Клопотання (заяви) прокурора про призначення судово–психологічної експертизи та використання знань спеціаліста-психолога у судових справах поза кримінально-правовою сферою / І. В. Озерський // Формування правової держави в Україні : проблеми і перспективи : зб. тез доп. на наук. конф., (м. Тернопіль, 9 квіт. 2009 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 229–232.

63. Озерський І. В. Організаційно-правовий аспект атестації в органах прокуратури / І. В. Озерський // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез та доп. за матеріалами V міжнар. наук.-практ. конф., молодих учених, (м. Луцьк, 20-21 березн. 2009 р.). – Луцьк : Вежа, 2009. – С. 459–461.

64. Озерський І. В. Психологічні аспекти прокурорського нагляду за дотриманням і виконанням законів / І. В. Озерський // Реформування сучасної правової системи : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених / [упоряд. : Сошников А. О., Козопас Н. М., Кобець О. А., Скиба А. Г.]. – Донецьк : Друк-Інфо, 2009. – С. 52–54.

65. Озерський І. В. Концептуальні засади створення в органах прокуратури “Служби психологічного забезпечення” / І. В. Озерський // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : зб. тез доп. на наук. конф., (м. Тернопіль, 24 квіт. 2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 325–328.

66. Озерський І. В. Психологія участі прокурора у провадженні судових дій / І. В. Озерський // Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., (24 апр. 2009 г.) : сб. науч. трудов. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – Ч. 1. – С. 475–478.

67. Озерський І. В. Стилі розв’язання конфлікту в прокурорсько-слідчій діяльності / І. В. Озерський //Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (23-24 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – Ч. IV. – С. 254–256.

68. Озерський І. В. Психолог органів прокуратури: організаційно-правова регламентація / І. В. Озерський // Держава і право : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., ( м. Миколаїв, 27 – 28 листоп. 2009 р.). – Миколаїв : Ілон, 2009. – С. 388–389.

69. Озерський І. В. Проблемні аспекти психологічного забезпечення прокурорської діяльності / І. В. Озерський // Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів : проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, НАУ, 18 лют. 2010 р.). – К. : Університет Україна, 2010. – C. 180–183.

70. Озерський І. В. Місце прокуратури України у контексті класичної теорії поділу влад / І. В. Озерський // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 13 берез. 2010 р.) : [у 2 ч.]. – Запоріжжя : Істина, 2010. – Ч. 1. – С. 58–59.

71. Озерський І. В. Діагностика схильностей студентів Національної академії прокуратури України до прокурорської професії / І. В. Озерський // Проблеми та перспективи сучасної психології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 20 берез. 2010 р.) : [у 2 ч.]. – Запоріжжя : Істина, 2010. – Ч. 1. – С. 36–39.

72. Озерський І. В. До питання визначення критеріїв ефективності у прокурорсько-слідчій діяльності / І. В. Озерський // Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи : тези доп. II міжнар. наук. симпозіуму молодих учених-юристів. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2010. – Т.3. – С. 65–66.

73. Озерський І. В. Психологічний підхід до професійного відбору кадрів на службу в органи прокуратури України / І. В. Озерський // Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Львів, 28 трав. 2010 р.). – Львів: Галицький друкар, 2010. – C. 120–125.

74. Озерський І. В. Про доцільність уведення в навчальний процес Національної академії прокуратури України спеціалізованих психологічних дисциплін : “Конфліктологія у прокурорській діяльності” та “Психологія прокурорської діяльності” / І. В. Озерський // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, (19-20 берез. 2010 р.) / [уклад. : О. В. Жишко, А. М. Сур’як, І. Ф. Урина]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 53–56.

75. Озерський І. В. Новий підхід до класифікації функцій органів прокуратури / І. В. Озерський // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 28 квіт. 2010 р.) : [у 3 ч.]. – Запоріжжя : Істина, 2010. – Ч. 2. – С. 45–46.

76. Озерський І. В. Експериментальне дослідження професійно-психологічних властивостей прокурорів, які підтримують державне обвинувачення в суді / І. В. Озерський // Правове регулювання суспільних відносин : актуальні проблеми та вимоги сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 27-28 трав. 2010 р.) : [у 3 ч.]. – Запоріжжя : Істина, 2010. – Ч. 3. – С. 108–109.

77. Озерський І. В. Проблемні аспекти участі прокурора у виконавчому провадженні / І. В. Озерський // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., (16-17 апр. 2010 г.) / [отв. за вып. Поляков И. И.]. – Сімферополь : Крымучпедгиз, 2010. – C. 366.

78. Озерський І. В. До проблеми визначення понять “організаційно-правового” та психологічного забезпечення прокурорської діяльності / І. В. Озерський // Процесуальне та організаційне забезпечення діяльності органів досудового слідства та дізнання в системі МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (14 трав. 2010 р.). – Сімферополь: Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ, 2010. – С. 33–37.

79. Озерський І. В. Проблеми трансформації функції прокурорського “нагляду за додержанням і застосуванням законів” та “нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами” / І. В. Озерський // Перспективи та пріоритети розвитку юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 14-15 жовт. 2010 р.) : [у 2 ч.]. – Запоріжжя : Істина, 2010. – Ч. 2. – С. 57–59.

80. Озерський І. В. Розстановка прокурорських кадрів та управління їх адаптацією / І. В. Озерський // Особистість-соціум: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 21-22 жовт. 2010 р.) – Запоріжжя : Істина, 2010. – С. 109–112.

81. Озерський І. В. Проблемні аспекти врегулювання правового статусу прокурора та слідчого органів прокуратури / І. В. Озерський // Кримінально-правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Херсон, 4-5 листоп. 2010 р.) – Херсон : Причорноморська фундація права, 2010 – С. 117–119.

82. Озерський І. В. Юридико-психологічні засади оптимізації прокурорської діяльності (понятійно-категоріальний аналіз) / І. В. Озерський // Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 29-30 жовт. 2010 р.) : [у 2 т.].– Київ : Центр правових наукових досліджень, 2010 – С. 98.

83. Озерський І. В. Удосконалення інституту процесуального представництва в органах прокуратури / І. В. Озерський // Роль права у забезпеченні законності та правопорядку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 22-23 листоп. 2010 р.) : [у 2 ч.]. – Запоріжжя : Істина, 2010. – Ч. 2. – С. 113–114.

84. Озерський І. В. Професійний відбір психологів для органів прокуратури / І. В. Озерський // Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 29-30 листоп. 2010 р.) : [у 3 т.]. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2010 – С. 57–59.

85. Озерський І. В. Професіографічне дослідження слідчої діяльності органів прокуратури / І. В. Озерський // Проблеми сучасної правової системи України : Всеукраїнські науково-практичні читання (м. Львів, 25-26 лютого 2011 р.) : [у 2 т.].– Львів : Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011 – Т. 1 - С. 87–88.

86. Озерський І. В. Критерії визначення оптимального навантаження слідчих прокуратури / І. В. Озерський // Національні інтереси та проблеми правової системи України : матеріали Міжнар. наук.–практ. конфер., (м. Одеса, 12-13 березня 2011 року) – Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2011 – С. 8-10.

87. Озерський І. В. Акти прокурорського реагування: перспективи психолого-правового дослідження параметрів їх реалізації / І. В. Озерський // Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права : матеріали Міжнар. наук.–практ. конфер., (м. Запоріжжя, 30 квітня 2011 року) : [у 2 ч.]. – Запоріжжя : Істина, 2011. – Ч. 2. – С. 102-104.

88. Озерський І. В. Окремі теоретико-практичні засади психолого-правового удосконалення діяльності атестованих працівників органів прокуратури / І. В. Озерський // Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства. Збірник тез міжнародної науково-практ. конференції (м. Хмельницький, 30 вересня-1 жовтня 2011 року): Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011.-С. 107-109.

89. Озерський І. В. Текст присяги прокурорського працівника потребує поняттєво-нормативного удосконалення / І. В. Озерський // Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика. Збірник тез всеукраїнської науково-практ. інтернет-конференції (м. Полтава, 22-23 березня 2012 року) – Полтава : Інтерграфіка, 2012. – С. 162 - 163.

90. Озерський І. В. Деякі проблеми соціально-правового забезпечення прокурорсько-слідчих працівників / І. В. Озерський // Наукові дослідження молоді. Збірник тез IV звітної науково-практ. конференції (м. Дубно, 25 квітня 2012 року) – Дубно, 2012. – С. 12 - 14.

91. Озерський І. В. Проблема медіації в юрисдикційному процесі України у розрізі прокурорської діяльності / І. В. Озерський // Сучасне право творення : питання теорії та практики : матеріали Міжнар. наук.–практ. конфер., (м. Одеса, 14-15 грудня 2012 року) – Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2012 – Ч. 1. – С. 95-97.

92. Озерський І. В. Тлумачення окремих положень нового Кримінального процесуального кодексу України щодо надання психологічної допомоги / І. В. Озерський // Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства: матеріали Міжнар. наук.–практ. конфер., (м. Ужгород, 28-29 грудня 2012 року) – Ужгород : Видавничий дім “Гельветика”, 2012. – С. 167-170.

93. Озерський І. В. Профорієнтаційна робота в органах прокуратури / І. В. Озерський // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали Міжнар. наук-практ. конфер., (м. Львів, 18-19 січня 2012 р.) : [у 2 т.].– Львів : Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2013 – Ч. 1. – С. 63-65.

94. Озерський І. В. Судово-психологічна експертиза (аналіз окремих положень нового КПК України / І. В. Озерський // Професійне становлення особистості : матеріали Всеукр. наук.–практ. конфер., (м. Одеса, 15 лютого 2013 року) – Одеса : ОДУВС, 2013. – С. 174-175.

95. Озерський І. В. Професіографічні дослідження особистості прокурора/ І. В. Озерський // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук-практ. конфер., (м. Херсон, 1-2 березня 2013 р. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2013 – С. 159-161.

96. Озерський І. Самойлова Д. Кримінальна справа, чи кримінальне провадження? (понятійно-категоріальний аналіз окремих положень чинного КПК України) / І. Озерський, Д. Самойлова // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Міжнар. наук-практ. конфер., (м. Херсон, 25-26 жовтня 2013 р. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2013 – С. 132-137.

97. Озерський І. В. Фахівець у галузі права як конституційно визнаний суб’єкт КПК України (2012 р.) / І. В. Озерський // Методологія публічного та приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.–практ. конфер., (м. Одеса, 1-2 листопада 2013 року) – Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2013 – Ч. II - С. 120-124.

 

Последняя редакция анкеты: 9 февраля 2014, 19:06

Получить код для установки баннера на сайте, в блоге

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания”
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Современные проблемы науки и образования» список ВАК, ИФ РИНЦ = 1,120

«Фундаментальные исследования» список ВАК, ИФ РИНЦ = 1,685

«Современные наукоемкие технологии» список ВАК, ИФ РИНЦ = 1,007

«Успехи современного естествознания» список ВАК, ИФ РИНЦ = 0,831

«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», ИФ РИНЦ = 0,578

«Международный журнал экспериментального образования», ИФ РИНЦ = 0,484

«European journal of natural history», ИФ РИНЦ = 0,372

Издание научной и учебно-методической литературы, ISBN, РИНЦ, DOI